Veel gestelde vragen | Afdrukken |

Hoe kan ik jullie bereiken?


MKBusiness Incasso is zowel telefonisch, schriftelijk als via de e-mail bereikbaar. De contactgegevens van de vestiging waar uw dossier in behandeling is kunt u vinden op de pagina contact.  Heeft u een afspraak op ons kantoor dan staat het bezoekadres op de uitnodiging vermeld. Het bezoekadres kunt u overigens ook op onze pagina contact vinden.


Waarom krijg ik een brief van MKBusiness Incasso?


Als u klant bent (geweest) bij één van onze klanten (opdrachtgevers) en u heeft uw rekeningen niet op tijd betaald, dan vraagt onze klant of wij de factuur alsnog voor  hem kunnen incasseren. Wij ontvangen van onze opdrachtgever de benodigde informatie over het  openstaande bedrag inclusief uw contactgegevens.  U krijgt vervolgens van ons een brief.

 

Extra kosten?


In de door u ontvangen  brief staat het bedrag dat u aan MKBusiness Incasso moet betalen.  Dit bedrag bestaat uit de oorspronkelijke schuld, met eventueel extra kosten. De door ons in rekening gebrachte extra kosten voldoen aan de wettelijk gestelde eisen. U bent verplicht deze extra kosten te betalen.

 

Hoe kan ik betalen?

In de brief staat aangegeven hoe wij graag willen dat u de rekening betaalt. In één keer heeft onze voorkeur, betalen in termijnen is echter ook vaak mogelijk. Op de pagina betaalmogelijkheden leest u alles over hoe u kunt betalen.

 

Ik zit in de WSNP (Wet schuldsanering Natuurlijke Personen). Wat moet ik dan doen met de brief van MKBusiness Incasso?

 

Indien u al in het WSNP traject zit, licht dan uw bewindvoerder in over de door u ontvangen brief. Hij/zij neemt dan contact op met ons. Bevind u zich in het aanvraagtraject voor toelating tot de WSNP of een minnelijke schuldsaneringsregeling licht dan uw intermediair of bemiddelde instantie in (bijvoorbeeld maatschappelijk werk, rechtshulp, een advocaat of de GKB (Gemeentelijke Krediet Bank)). Ook zij zullen contact met ons opnemen omtrent de afhandeling van de vordering.

Wat houdt een BKR registratie (Bureau Krediet Registratie) in?
Hebt u een krediet (bank, postorderbedrijf of klantenkaart) afgesloten waarvan u minimaal drie maanden gebruik kunt maken? Ligt het bedrag waarover u kunt beschikken tussen de € 500 en € 175.000? Of hebt u een gsm-abonnement bij een organisatie die bij BKR is aangesloten? Dan bent u, net als 10,8 miljoen andere consumenten en bedrijven, bekend bij het BKR. Iedereen die bij het BKT bekend is, heeft één of andere vorm van krediet.

Zodra u stopt met betalen en de schuld wordt aan een incassobureau overgedragen, wordt een negatieve codering toegevoegd aan uw eventuele BKR-registratie. Onze opdrachtgevers zijn verantwoordelijk voor deze registraties. MKBusiness Incasso heeft hierop geen invloed. Zodra de schuld is afbetaald, geven wij dit spoedig door aan onze opdrachtgevers. Zij zullen dit dan melden aan het BKR. Het BKR bepaalt zelf wanneer de registratie helemaal uit het bestand wordt verwijderd. Ook hierop kan MKBusiness Incasso geen invloed uitoefenen. Meer informatie kunt u vinden op bkr.nl.

BKR helpt voorkomen dat u financieel gesproken te veel hooi op uw vork neemt. Dit doet het BKR  door organisaties die bij hun  zijn aangesloten (deelnemers) te informeren over kredieten of gsm-abonnementen die u op dit moment hebt lopen of de afgelopen vijf jaar hebt gehad. Deze informatie wordt vastgelegd in een  bestand, het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI).

 

Ik ben het niet eens met het bedrag dat ik moet betalen. Wat moet ik doen?


Het is belangrijk dat u schriftelijk bezwaar maakt bij MKBusiness Incasso.  U dient dit  bezwaar te onderbouwen met eventuele bewijsstukken (bijvoorbeeld een document waaruit blijkt dat het te betalen bedrag niet klopt). Vermeld altijd ons dossiernummer in uw brief. Dit nummer vindt u op onze brieven.Ik ga verhuizen / samenwonen /  scheiden. Hoe geef ik dat door?

 

Het is belangrijk dat de gegevens die wij over u hebben juist zijn. Dit voorkomt onnodige kosten. Bovendien voorkomt u hiermee dat brieven die voor u bestemd zijn ongewild door iemand anders gelezen worden.  Wijzigingen van uw gegevens kunt u schriftelijk per post, telefonisch, per e-mail of via ons online wijzigingsformulier door aan ons worden doorgegeven.