Debiteurenbeheer | Afdrukken |

“Het totaal aan openstaande facturen, welke de betalingstermijn hebben overschreden, bedraagt € 5,3 miljard in Nederland!” 
Een zeer recente heading uit één van de landelijke dagbladen en andere media.

Voordelen MKBusiness Debiteurenbeheer

 

Welke voordelen ervaart u als uw debiteuren aan MKBusiness worden overgedragen?

  • Toenemende liquiditeit doordat de debiteurentermijn korter wordt
  • Risicoverlaging. De kans dat u vanwege een faillissement een factuur niet betaald krijgt, wordt fors verlaagd door vroegtijdige contactmomenten met uw debiteuren
  • Toenemende winst door het verlagen van de rentekosten op de bankfaciliteiten (rekening courant)
  • Kostenbesparing. Vanwege onze ervaring en een optimaal proces zijn we in staat om een beter resultaat te bereiken met een lagere investering

Effectief beheren en incasseren

 

Wij ondersteunen onze klanten bij het effectief beheren en incasseren van hun debiteurenportefeuille. Dit doen we op verschillende manieren en is volledig afhankelijk van uw bedrijfsvoering en  wensen, maatwerk dus.
MKBusiness benadert uw debiteuren op een correcte en efficiënte manier met als doel uw debiteurentermijn te verkorten en de bijkomende risico’s te verlagen.

Resultaatafhankelijke beloning

 

Uw belang is hierin ons belang en om dit in de praktijk waar te maken, laten we ons zelfs resultaatafhankelijk belonen! Concreet betekent dit dat onze beloning afhankelijk is van de groei van uw banksaldi!

Meer info

 

Wilt u meer weten over de voorwaarden en werkwijze, neem dan contact met ons op via uw lokale vestiging. Is er geen kantoor bij u in de buurt gevestigd? Neem dan contact op met het hoofdkantoor onder telefoonummer 088 9000 499. Bekijk ook eens de mogelijkheden van CreditPay debiteurenbeheer.


Bent u direct nieuwsgierig geworden en wilt u weten hoeveel uw banksaldi groeit als uw klanten sneller betalen? Vul online de Werk kapitaal Scan in!