BetaalGarant | Afdrukken |

Wat is BetaalGarant


Via BetaalGarant verzekert u zich ervan dat debiteuren die u niet betalen, ten alle tijden gedagvaard worden en een vonnis wordt gekregen, zonder dat u hiervoor de rekening krijgt gepresenteerd!
Zelfs als er via een gerechtelijke procedure niet wordt betaald, ontvangt u gegarandeerd alsnog een deel van uw vordering.
Door het betalen van een jaarlijkse premie à € 349,- heeft u via BetaalGarant altijd de mogelijkheid om, ongeacht het aantal vorderingen, een dagvaardingsprocedure te starten. Wij betalen alle kosten die gepaard gaan met de dagvaarding, het betekenen daarvan en de executie van het vonnis.


Voor wie is het product bestemd


BetaalGarant is een geschikt product voor iedere ondernemer die vooraf de kans op (forse) juridische kosten wil uitsluiten, maar wel de zekerheid wil hebben dat er altijd tot dagvaarding wordt overgegaan om alsnog de vordering te incasseren. 
BetaalGarant neemt het hele proces van A tot Z voor u over en biedt u 24/7 inzicht in de voortgang van uw vordering.
Betaalgarant incasseert uw vorderingen zonder verdere vaste kosten per dossier.


Extra service bij aanvang van de samenwerking


 • Bij aanvang starten we kosteloos met een scan op uw algemene voorwaarden en factureringsproces met als doel om bij disputen een zo sterk mogelijke startpositie te creëren. 
 • Op jaarbasis kunt u kosteloos 5 maal een klant of potentiële klant door ons op kredietwaardigheid laten checken, alvorens u zaken gaat doen.


Hoe werkt het algemeen

 • Van debiteuren die tijdens het minnelijke traject de hoofdsom en kosten betalen, dus voor dagvaarding,  ontvangt u zonder aftrek van verdere kosten, de hoofdsom.
 • Bij een gedeeltelijke betaling via het minnelijke traject wordt “rapport voorwerk2” (15%) in rekening gebracht over het ontvangen bedrag. 
 • Als er niet wordt betaald of een lager bedrag dan 30% van de hoofdsom na uitspraak van de rechter, ontvangt u via BetaalGarant alsnog 30% van uw hoofdsom.
 • Bij het starten van een gerechtelijke procedure worden er geen vaste kosten in rekening gebracht, voor of na de procedure. Wij laten ons belonen met een succesfee over de geïncasseerde gelden conform de kolom.

Minnelijk incassotraject

 

 1. Volledige betaling door de debiteur (dus voor dagvaarding) van de hoofdsom plus kosten.
  U ontvangt de hoofdsom zonder verdere afdrachten aan MKBusiness.
 2. Gedeeltelijke betaling  door de debiteur  van de hoofdsom.
  Er wordt conform “rapport voorwerk2” verrekend. Dit betekent dat u 85% ontvangt van het ontvangen bedrag.


Gerechtelijk incassotraject


Ondanks onze pogingen tijdens het minnelijke traject weigert uw klant te betalen en starten we een procedure op.
Wordt de vordering na dagvaarding, maar voor zittingsdatum betaald, ineens of via een betalingsregeling, dan wordt conform onderstaande kolom uitgekeerd.

Hoogte vordering % uitkering
Over eerste € 2.500,- 55 %
Meerdere tot  €3.500,- 65 %
Daarboven 85 %

 

Wordt er niet betaald of een regeling getroffen, dan keren wij op het moment van eindvonnis 30% van de hoofdsom uit.

 

Informatie aanvraag

U wilt graag in aanmerking komen om 30% van uw niet betaalde facturen te ontvangen?
Neem dan contact op met één van onze specialisten via het formulier of direct 088-9000499