Werkwijze | Afdrukken |

Wij begrijpen dat de relatie tussen u en uw relaties van groot belang is en dat de incassoprocedure op een nette en correcte wijze dient te verlopen. Daarom werken wij op een toegankelijke, betrokken en transparante manier, zonder het uiteindelijke resultaat uit het oog te verliezen.

Hiernaast maakt MKBusiness Credit Management het verschil door haar pro-actieve houding. We incasseren actief en volgens een plan op maat. Als organisatie zitten we er dus boven op! Bovendien houden we u voortdurend op de hoogte, op de manier zoals uw onderneming dat wenst.

U kunt er dan ook op rekenen dat wij alles in het werk stellen om van uw openstaande factuur, alsnog een snel betaalde factuur te maken.

MKBusiness Credit Management werkt transparant. U kunt 24 uur per dag online inloggen in uw dossiers. Op deze wijze weet u precies wat de status is van uw openstaande vorderingen en welke acties wij reeds hebben ondernomen om uw vordering te incasseren.